Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

NFU

NFU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

WVOI

WVOI

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VSNU

VSNU

MBO raad

MBO raad

VO Raad

VO Raad

VNG

VNG

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Actueel

VSO Banenafspraakcongres op 2 november

Save the date! VSO organiseert vrijdag 2 november een Banenafspraakcongres.

Geplaatst in Algemeen op 5 september 2018

Afspraken over omgang met geschillen onder Wnra

In het onderhandelaarsakkoord tussen de vakbonden en de minister van BZK zijn, naast afspraken over loonsverhogingen, ook afspraken gemaakt over een aantal inhoudelijke onderwerpen. Een daarvan is de manier waarop de nieuwe rechtspositie het beste kan worden ingevoerd bij het Rijk. Met name hoe straks wordt omgegaan met geschillen tussen medewerker en leidinggevende.

Geplaatst in Normalisering rechtspositie op 31 augustus 2018

Banenafspraak

Leergang ‘Inclusief werkgeven’

Inclusief werkgeven, ruimte bieden aan werkzoekenden met een beperking, vraagt om een andere aanpak en additionele kennis. De leergang ‘Inclusief werkgeven’ helpt werkgevers om de eigen kennis en kunde op dit gebied uit te bouwen en hun positie als inclusieve werkgever te versterken.

Geplaatst in nieuws op 14 september 2018

Weinig zekerheid voor werknemers met een beperking

Werknemers met een beperking komen bij werkgever(s) veelal in opeenvolgende tijdelijke contracten van tussen de 12 en 40 uur per week terecht. Hun baanzekerheid is onduidelijk.

Geplaatst in nieuws op 13 september 2018

Waardering voor breed offensief arbeidsbeperkten

Kamerbrede instemming met het niet doorgaan van de invoering van het instrument loondispensatie. En politieke blijdschap bij een Kamermeerderheid over het brede offensief dat staatssecretaris Van Ark heeft ontworpen om meer mensen met een beperking aan werk te helpen.

Geplaatst in nieuws op 12 september 2018

Inkoop gaat meetellen bij inkopende werkgever

Staatssecretaris Van Ark (SZW) wil dat het mogelijk wordt dat banen via inkoop van diensten meetellen bij de inkopende werkgever. De inleenadministratie zou overbodig moeten worden.

Geplaatst in nieuws op 10 september 2018

Verminderde baankansen Wsw-doelgroep

Het kabinet heeft het streven om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen, onder meer door invoering van de Participatiewet. Dat lukt nog moeilijk voor de doelgroep-Wsw.

Geplaatst in nieuws op 5 september 2018

Einde van de banenafspraak?

Wat moeten we met de banenafspraak als het doelgroepregister zo snel opdroogt en er tegelijkertijd een paar honderdduizend mensen in ‘de bakken’ van UWV en gemeenten zitten?

Geplaatst in nieuws op 3 september 2018

Doe mee aan de UWV pilot Inleenadministratie

UWV roept overheidswerkgevers op om mee te doen aan een pilot waarmee zij een applicatie ontwikkelt voor de inleenadministratie in het werkgeversportaal van UWV.

Geplaatst in nieuws op 27 augustus 2018

Trendrapportage banenafspraak eerste kwartaal 2018

Om werkgevers, gemeenten en andere betrokkenen in de arbeidsmarktregio een indicatie te geven van de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio, brengt UWV elk kwartaal een regionale trendrapportage banenafspraak uit.

Geplaatst in nieuws op 27 juli 2018

Ondergebruik van no-riskpolis bij werkgevers

Werkgevers maken minder gebruik van de no-riskpolis dan zij zouden kunnen. Die conclusie trekt Peter Rijnsburger in een zogeheten kennisverslag van UWV onder de titel ‘De no-riskpolis in kaart gebracht’.

Geplaatst in nieuws op 23 juli 2018

Reacties én suggesties na jongste cijfers banenafspraak

‘Meer werk voor mensen met een beperking’. ‘Bedrijven wel, maar overheid haalt wéér quotum gehandicapten niet’. Dat waren de meest voorkomende reacties op de jongste banenafspraakcijfers die staatssecretaris Van Ark naar de Kamer heeft gestuurd. Maar er waren er meer.

Geplaatst in nieuws op 17 juli 2018

Quotumcalculator banenafspraak

Wilt u als werkgever berekenen hoeveel banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak u moet realiseren om te voldoen aan het quotumpercentage voor de sector overheid? Met deze ‘Quotumcalculator’ van de Rijksoverheid is dit in maximaal zes stappen vast te stellen.

Geplaatst in nieuws op 16 juli 2018

Zuid-Holland aan vooravond groepsinzet voor extra handen

In navolging van het Rijk wil de provincie Zuid-Holland ook groepen maken waarin mensen met een arbeidsbeperking een team vormen dat uiteenlopende functies vervult.

Geplaatst in nieuws op 15 juni 2018

Subsidie voor functieanalyses

Universiteiten kunnen financiering voor een functieanalyse aanvragen voor het passend maken van functies voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Geplaatst in Universiteiten op 15 juni 2018

Nieuwsbrief

Abonneer je op de nieuwsbrief van VSO

vul alle velden in

vul alle velden in

Het ingevulde emailadres is al ingeschreven of is niet juist.

verzenden