Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

NFU

NFU

MBO raad

MBO raad

VSNU

VSNU

VO Raad

VO Raad

PO-Raad

PO-Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

WVOI

WVOI

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VNG

VNG

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Banenafspraak

Regionale inspiratiesesessies Banenafspraak begonnen

In Zwolle is de eerste van vier inspiratiesessies over de uitvoering voor de Banenafspraak van start gegaan. Daar is een zekere koersverlegging merkbaar: niet langer focussen op bij wie een baan meetelt maar mét elkaar – ook als overheid en markt – kansen pakken en banen realiseren.

Geplaatst in nieuws op 19 maart 2019

'Zet social return in bij banenafspraak'

“HRM’er, ga in gesprek met de inkoopafdeling en kijk samen hoe je Social Return On Investment kunt inzetten voor de banenafspraak”.

Geplaatst in nieuws op 18 maart 2019

Bedrijfsleven viert voortgang banenafspraak

Vandaag worden op de dag van de 1000voorbeelden in heel Nederland werkgevers die inclusief ondernemen in het zonnetje gezet. Voor het bedrijfsleven is er alle reden voor een feestje. De ondernemers zitten al ver boven hun streefdoel uit de banenafspraak.

Geplaatst in nieuws op 14 maart 2019

Financieel cv geeft steuntje in de rug bij sollicitatie

Een document van twee kantjes dat het financiële voordeel bij het aannemen van een werkzoekende precies op een rij zet.

Geplaatst in nieuws op 12 maart 2019

Projectteam voor Baanbrekers gezocht

Voor het project Baanbrekers is de VO-raad op zoek naar een projectleider en projectmedewerker.

Geplaatst in nieuws op 11 maart 2019

Oproep voor regionale actieplannen

Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) roept de wethouders van centrumgemeenten en regionale vertegenwoordigers van werkgeverszijde op om een actieplan op te stellen voor hun regio.

Geplaatst in nieuws op 6 maart 2019

Handreiking bij rapporteren over inclusief werkgeven

Veel werkgevers willen hun inspanningen op het gebied van inclusiviteit meten en inzichtelijk maken.

Geplaatst in nieuws op 6 maart 2019

Proeftuinen partnerschap overheid-markt voor meer banen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stimuleert overheidswerkgevers een maximale inspanning te leveren om de instroom van mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid te verhogen.

Geplaatst in nieuws op 21 februari 2019

‘Kennis en gedrevenheid bepalen succes arbeidsbemiddeling’

‘Niet Haagse plannen, maar kennis en gedrevenheid bepalen succes arbeidsbemiddeling’, aldus Aart van der Gaag tijdens de Cedrislezing 2019

Geplaatst in nieuws op 14 februari 2019

Met elkaar voor 125.000 banen

Op 11 februari kwamen vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Binnenlandse zaken en van ‘Op naar de 100.000 banen’ en De Normaalste Zaak bijeen met de projectleiders uit de verschillende overheidssectoren.

Geplaatst in nieuws op 12 februari 2019

Quotumcalculator banenafspraak

Wilt u als werkgever berekenen hoeveel banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak u moet realiseren om te voldoen aan het quotumpercentage voor de sector overheid? Met deze ‘Quotumcalculator’ van de Rijksoverheid is dit in maximaal zes stappen vast te stellen.

Geplaatst in nieuws op 5 februari 2019

Regionale trendrapportage banenafspraak derde kwartaal 2018

UWV heeft de regionale cijfers uit de trendrapportage voor de banenafspraak over het derde kwartaal van 2018 uitgebracht.

Geplaatst in nieuws op 28 januari 2019

Breed offensief krijgt handen en voeten

Staatssecretaris Tamara van Ark van SZW zet ‘alles op alles’ om het breed offensief voor mensen met een arbeidsbeperking nader gestalte te geven. In de eerste helft van dit jaar werkt zij samen met experts uit de praktijk de voorstellen uit. De benodigde wet- en regelgeving wordt nog dit jaar aan de Kamer voorgelegd.

Geplaatst in nieuws op 23 januari 2019

Centrale postbus voor vragen over de banenafspraak

Sinds deze week is een digitale postbus operationeel die overheids- en onderwijswerkgevers als centraal adres voor vragen over de banenafspraak gaat bedienen. Het mailadres is kennisalliantiebanenafspraak@minbzk.nl.

Geplaatst in nieuws op 22 januari 2019

Rijksoverheid gaat per ministerie tellen

Met uitzondering van Forum voor Democratie heeft de hele Tweede Kamer ingestemd met een motie van SP en PvdA om een doelstelling van het aantal arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking per ministerie op te stellen en hier voortaan jaarlijks over te rapporteren.

Geplaatst in nieuws op 22 januari 2019

Kamer debatteert over quotumheffing

De linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer – SP, PvdA en GroenLinks – proberen de quotumheffing bij de banenafspraak onverminderd overeind te houden. De coalitie steunt de staatssecretaris in haar voornemens voor een nieuw en vereenvoudigd systeem.

Geplaatst in nieuws op 16 januari 2019

Provincies voorop: van banenafspraak- naar quotumcijfers

Provincies zijn hard bezig ‘om te denken’ naar quotumcijfers. En dus om los te komen van de oorspronkelijke banenafspraakcijfers, die bovendien helemaal zelfstandig moesten worden gerealiseerd. Nu kan - om de aantallen te halen - worden samengewerkt met de markt.

Geplaatst in nieuws op 15 januari 2019

Duurzame integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Werkaanpassing is een voorwaarde voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om te kunnen participeren. Dat besef is gemeengoed geworden. De kunst om passend werk effectief en duurzaam vrij te spelen voor deze mensen, is minder wijdverspreid.

Geplaatst in nieuws op 7 januari 2019

Simpel Switchen in de Participatieketen

Aansluitend op de novemberbrief over het breed offensief om mensen met een beperking aan het werk te helpen, schetst staatssecretaris Van Ark de Tweede Kamer in een nieuwe brief die vlak voor de jaarwisseling is verzonden wat het kabinet wil doen om te zorgen dat mensen worden gestimuleerd meer uit zichzelf te halen zonder angst voor verlies van zekerheden.

Geplaatst in nieuws op 4 januari 2019

Op korte termijn bestuurlijke afspraken

Ministers Ollongren van BZK en haar collega’s van SZW en OCW hopen binnenkort bestuurlijke afspraken met de werkgevers van overheids- en onderwijsssectoren te ondertekenen.

Geplaatst in nieuws op 20 december 2018

VSO-congres over banenafspraak: Perspectief over grenzen heen

Het hebben van een baan en het verrichten van arbeid heeft sterke invloed op de gezondheid van mensen. De banenafspraak maakt deel uit van een groter verhaal, namelijk perspectief voor mensen voor wie het niet allemaal vanzelf gaat. Dat gaat over grenzen heen van politiek, kabinetten en sectoren.

Geplaatst in nieuws op 6 november 2018

‘Onderscheid tussen markt en overheid belemmert banenafspraak’

Het onderscheid tussen overheid en markt vormt een van de belemmeringen die het halen van de banenafspraak voor bij elkaar 125.000 extra banen in de weg staan. Het wegnemen van deze belemmering zal de mogelijkheden voor werkgevers om banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking vergroten.

Geplaatst in nieuws op 8 oktober 2018

Nieuw project Baanbrekers ondersteunt schoolbesturen met banenafspraak

Voor schoolbesturen die nieuwe banen willen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking en op zoek zijn naar ondersteuning hierbij, gaat het project Baanbrekers van start.

Geplaatst in Primair onderwijs / Voortgezet onderwijs op 21 maart 2019

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief van VSO Werkgevers

vul alle velden in

vul alle velden in

Het ingevulde emailadres is al ingeschreven of is niet juist.

Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.

verzenden