Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VNG

VNG

WVOI

WVOI

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VO Raad

VO Raad

VSNU

VSNU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

PO-Raad

PO-Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

NFU

NFU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Actueel

Geen paniek omdat bedrijfsleven meer banen schept

Het bedrijfsleven schept veel meer banen voor arbeidsbeperkten dan de overheid. Toch is er geen paniek uitgebroken bij het VSO, vertelt secretaris Judy Boere in Trouw.

Geplaatst in Algemeen op 3 mei 2018

Banenafspraak

Zuid-Holland aan vooravond groepsinzet voor extra handen

In navolging van het Rijk wil de provincie Zuid-Holland ook groepen maken waarin mensen met een arbeidsbeperking een team vormen dat uiteenlopende functies vervult.

Geplaatst in nieuws op 15 juni 2018

Staatssecretaris Van Ark: ‘Van uitstel komt geen afstel’

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft haar voorstel tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein naar de Kamer gestuurd. Het voorstel maakt onder andere het deactiveren van de quotumheffing mogelijk en voorziet erin dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven.

Geplaatst in nieuws op 7 juni 2018

Forse daling arbeidsdeelname arbeidsgehandicapten

De arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten is fors gedaald, tussen 2008 en 2014 naar schatting met circa 13 procentpunt. Van 2015 op 2017 is er wel een positieve ontwikkeling, met een stijging van 37,7 naar 38,9 procent.

Geplaatst in nieuws op 4 juni 2018

Handreiking ‘Lichtere psychische aandoeningen en werk’

Hoe kunnen we mensen met lichtere psychische aandoeningen, vaak aangeduid met de term common mental disorders (CMD), aan het werk helpen en houden? Zijn daar goede inzichten, interventies of methodieken voor?

Geplaatst in nieuws op 29 mei 2018

Vijf onderzoeken rond uitvoering banenafspraak

Menige partij is in afwachting van de uitkomsten van de welgeteld vijf onderzoeken die het kabinet rond de banenafspraak heeft geïnitieerd.

Geplaatst in nieuws op 28 mei 2018

Social return ook voor mensen met arbeidsbeperking

Neem social return mee bij aanbestedingen. Het gebruik van een regionale inkoopkalender is hierbij een goede basis. Mede met het oog op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder arbeidsbeperkten.

Geplaatst in nieuws op 15 mei 2018

AWVN actualiseert brochure voor werkgevers

Werkgeversvereniging AWVN heeft de brochure Mensen met een beperking aan de slag helpen geactualiseerd. De vorige editie was van begin 2017.

Geplaatst in nieuws op 15 mei 2018

Werkgeversservicepunt ook voor overheidswerkgevers

Wat kan een Werkgeversservicepunt (WSP) voor overheidswerkgevers betekenen bij het realiseren van banen in het kader van de banenafspraak en het matchen van mensen uit de doelgroep?

Geplaatst in nieuws op 14 mei 2018

Subsidie voor functieanalyses

Universiteiten kunnen financiering voor een functieanalyse aanvragen voor het passend maken van functies voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Geplaatst in Universiteiten op 15 juni 2018

Nik heeft een baan, hij wordt rijksambtenaar

‘Je bent zwakzinnig. Je moet de rest van je leven in een internaat wonen.’ Zijn hele jeugd hoorde Nik van Hoogstraten dit soort dingen. Maar nu heeft hij een echte baan, als ambtenaar nog wel.

Geplaatst in Rijk en ZBO's op 18 mei 2018

Nieuwsbrief

Abonneer je op de nieuwsbrief van VSO

vul alle velden in

vul alle velden in

Het ingevulde emailadres is al ingeschreven of is niet juist.

verzenden